OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เทียนหอมบ้านเบญจวรรณ
กลุ่มผู้ผลิต: ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ จำกัด
ตำบล: สันกำแพง
คำค้นหา: สปา,เทียนหอม
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ     บาท
ดูรายละเอียด
ร่มไม้เนื้อแข็ง
กลุ่มผู้ผลิต: นางบัวเร็ว กาวีอิ่น
ตำบล: ต้นเปา
คำค้นหา: ร่ม
ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาด 550-650     บาท
ดูรายละเอียด
ปลอกหมอนตัด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ
ตำบล: ลางเหนือ
คำค้นหา: เครื่องนอน
ราคาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด    บาท
ดูรายละเอียด
ชุดขันโตกประยุกต์
กลุ่มผู้ผลิต: นางประภาพร ยิ้มละมัย
ตำบล: สันปูเลย
คำค้นหา: ชุดขันโตก
ราคา500-700     บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องเงิน
กลุ่มผู้ผลิต: เชียงใหม่ศิลป์
ตำบล: เมือง
คำค้นหา: เครื่องประดับ,เครื่องเงิน
ราคา4500-6000     บาท
ดูรายละเอียด
เฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา
ตำบล: หนองตากยา
คำค้นหา: เฟอร์นิเจอร์ตตกแต่งบ้าน,วัสดุที่ใช้ในบ้าน,อุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้าน,ของตกแต่งบ้าน
ราคาขึ้นกับรูปแบบและความยากง่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ,350-    บาท
ดูรายละเอียด
ระนาดเอก
กลุ่มผู้ผลิต: สมชัยดนตรีไทย
ตำบล: หนองหญ้า
คำค้นหา: เครื่องดนตรี,อุปกรณ์ดนตรี
ราคา7,500-60,000    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 3 4 5 6 7 8 9

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป