หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

รายละเอียดสินค้าโอท็อป
รายละเอียดสินค้า Otop
images forward mail
Bookmark and Share


สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร)
 
รหัสผลิตภัณฑ์: 2147483647
รายละเอียด: แต่เดิมมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากขาดความรู้เรื่องการทำไหม จึงมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยได้รับการอบรมเรื่องการทำชาจากใบหม่อน และมีการรวมกลุ่มกันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขึ้นในหมู่บ้าน ได้รับการแนะนำด้านวิชาการและเทคโนโลยี จากภาคราชการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 จนประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 1,500,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร บ้านหนองเจริญ หมู่ท่ 2 ตำบลแม่ยางตาสล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำใบหม่อนมาล้างให้สะอาด แล้วซอยให้ได้ขนาด 3x4 นิ้ว
2.นำใบหม่อนที่ซอยแล้วมาลวกในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 วินาที
3.นำใบหม่อนที่ลวกเสร็จแล้วแช่ในน้ำเย็น 2 ครั้ง เพื่อให้ใบหม่อนมีสีเขียวสด
4.นำใบหม่อนที่ลวกแล้วเข้าเครื่องนวด และอบแห้ง

ปริมาณการผลิต
2,000 กิโลกรัมต่อเดือน

สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0-5454-8112
- เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0-5454-8112

สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางภาพตะวัน จำเริญ

ประเภท: เครื่องดื่ม
จุดเด่น: เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและปลอดสารพิษ
ราคา: กิโลกรัมละ 450    บาท
กลุ่มผู้จัดทำ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ที่อยู่: 117 หมู่ที่ 2
จังหวัด:แพร่
ตำบล:แม่ยางตาล
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
เบอร์โทรศัพท์
0-5454-8112
เบอร์ FAX
อีเมล

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป