หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

รายละเอียดสินค้าโอท็อป
รายละเอียดสินค้า Otop
images forward mail
Bookmark and Share


ชา
 
รหัสผลิตภัณฑ์: 2147483647
รายละเอียด: ผู้ก่อตั้งคือ นายกำจร มานิตย์วิรุฬห์ เริ่มสนใจเมื่ออายุ 12 ปี ในปี 2521 อายุ 21 ปี ได้ลงทุนทำสวนชาที่ดอยนางแก้ว ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระดับน้ำทะเลสูงถึง 1,000 เมตร เนื้อที่ปลูก 200 ไร่ และได้ไปศึกษาเรื่องชาจากคัมภีร์ชา และดูงานประเทศไต้หวัน ได้นำชาอูหลงเบอร์ 12 พันธ์ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 มาปลูกในแปลงที่บ้านแม่มอญ บ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในไร่ชา จนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2545 และได้รับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นชาฮาลาล จึงได้รับเครื่องหมายฮาลาลในทุกผลิตภัณฑ์ของโรงงานแล้ว และปัจจุบันมีจำนวนชา จำนวนประมาณ 600 ไร่ ซึ่งมีการจ้างแรงงานในพื้นที่และผลิตชาที่ได้คุณภาพออกสู่ผู้บริโภค

กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เก็บใบชา หลังจากน้ำค้างระเหยไป เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
2. ตากใบชาหลังจากเก็บใบชามาแล้วนำไปอบในอุณหภูมิ 20-25 องสาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมงครึ่ง
3. นำใบชาที่อบมาคั่วและอบใบชา 4. บรรจุภัณฑ์ หลังจากใบชาแห้งได้ที่แล้วทำการบรรจุใบชาในซองสูญญากาสตามปริมาณที่ต้องการ

ปริมาณการผลิต
2,000 ตัน (15 ชนิด)

สถานที่จำหน่าย
- 123 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 053778216 01-8839640
- ร้านสุวิรุฬห์ชาไทย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
123 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


ประเภท: เครื่องดื่ม
จุดเด่น: เป็นชาอินทรีย์ ที่กระบวนการขั้นตอนผลิตปราศจากสารเคมีและสารพิษตกค้าง และในขั้นตอนการผลิต จะเก็บเกี่ยวเฉพาะส่วนยอดของใบชา (ส่วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด) เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพ รสชาติ และกลิ่น ความสดของผลิตภัณฑ์
ราคา: ชาอู่หลงเบอร์ 12 ขนาด 200กรัม 300 บาท 300 กรัม 450   บาท
กลุ่มผู้จัดทำ
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย
ที่อยู่: 123 ม.5
จังหวัด:เชียงราย
ตำบล:ป่าก่อดำ
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
เบอร์โทรศัพท์
053778216 01-8839640
เบอร์ FAX
-
อีเมล
info@thai.com

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป