OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้ายและไหม(ผ้าทอจกทั้งผืน)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง อำเภอฟากท่า
ตำบล: ฟากท่า
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,งานฝีมือ, งานหัถกรรม, งานทอ
ราคา2,000 - 3,000    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าซิ่นตีนจกลายภูเขา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอฟากท่า
ตำบล: ฟากท่า
คำค้นหา: ผ้า ,ผ้าทอ ,งานฝีมือ, งานหัถกรรม ,งานทอ
ราคา1,650    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าจกลายน้ำไหล(ผ้าล้อลายโบราณ)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้
ตำบล: เด่นเหล็ก
คำค้นหา: ผ้า ,ผ้าทอ ,งานฝีมือ, งานหัถกรรม ,งานทอ
ราคา1,500    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป