OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เต้าเจี้ยว (สูตรโบราณ)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านนางกวัก
ตำบล: ศรีประจันต์
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, เครื่องปรุงรสอาหาร
ราคาขวดละ 15 / 25 / 30    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องต้มยำอบแห้ง (ผ่าน อ.ย.)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาปูน
ตำบล: เตาปูน
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, เครื่องปรุงรสอาหาร
ราคาส่ง ซองละ 12 บาท ปลีก ซองละ 15 บาท ส่งกล่องละ 65 บ    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปตราปุ้ยเก่ง
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท จรุงเรศ จำกัด
ตำบล: หนองโพรง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำพริกเผากุ้ง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกบินทร์ร่วมใจ
ตำบล: กบินทร์
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,ของฝาก
ราคาขวดละ 60    บาท
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์อาหาร บีโบ้
กลุ่มผู้ผลิต: บ. ผลิตภัณฑ์อาหาร บีโบ้ จำกัด
ตำบล: บางริ้น
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,ของฝาก
ราคากิโลกรัมละ 47    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำพริกสำเร็จรูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านขอนแดง ม.2
ตำบล: นาอาน
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,ของฝาก
ราคา20    บาท
ดูรายละเอียด
อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทสยามเซาเทิร์นฟู้ดไลน์ จำกัด
ตำบล: เทพกระษัตรี
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,ของฝาก
ราคา35,55,105 ,185    บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป