OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เครื่องแกง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาตำหนอน
ตำบล: ถ้ำทองหลาง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
แกงไตปลาแห้งสำเร็จรูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้แปรรูปอาหาร
ตำบล: โพธิ์เสด็จ
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคา35    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำปลาตราแม่บ้านดอนยาง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี
ตำบล: ดอนยาง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคาขวดใหญ่ 260 บาท/โหล ขวดเล็ก 120 บาท/โหล ขวดใหญ่น้ำ    บาท
ดูรายละเอียด
หมูร้าทรงเครื่อง
กลุ่มผู้ผลิต: สตรีอาสาเพื่อการผลิต
ตำบล: บ่อพลอย
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคา25    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำจิ้มสุกี้โออิ
กลุ่มผู้ผลิต: นาย สันติ มโนโชคกวินสกุล
ตำบล: แสมดำ
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคา35    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป