OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
กาแฟเอี๊ยะแซ
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท บราเดอร์ แอน แจน จำกัด
ตำบล: คลองมะเดื่อ
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, ชา, กาแฟ
ราคาดูที่รายละเอียด    บาท
ดูรายละเอียด
เจ พี อาร์ อันดามันคอฟฟี่(กาแฟสดคั่วบด)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเกษตรกรทำสวน จ.ป.ร.
ตำบล: ต.จ.ป.ร.
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,กาแฟ
ราคาถุงละ 65 - 75     บาท
ดูรายละเอียด
กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินว้น
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
ตำบล: เขาทะลุ
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,กาแฟ
ราคา66    บาท
ดูรายละเอียด
กาแฟคั่วบดบรรจุซอง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้
ตำบล: คลองท่อมใต้
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,กาแฟ
ราคาถุงละ 60    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป