OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
กล้วยเบรคแตก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเสด็จสามัคคี
ตำบล: บางเสด็จ
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของฝาก,ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคา20-80    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยแผ่นอบม้วน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห
ตำบล: บ้านแห
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของฝาก,ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคา20-50     บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยอบม้วน "โสมจันทร์"
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม
ตำบล: สระยายโสม
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของฝาก,ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคากล่องละ 20    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยแผ่นอบ/กล้วยแปรรูปบ่อกรุ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อกรุ
ตำบล: บ่อกรุ
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของฝาก,ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคากล่องละ 25     บาท
ดูรายละเอียด
ถั่วกระจก งากระจก
กลุ่มผู้ผลิต: นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ
ตำบล: มิตรภาพ
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของฝาก,ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคาปลีก 25/กล่อง ส่ง 17     บาท
ดูรายละเอียด
หมี่กรอบช่างรังวัด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
ตำบล: ตลาดกระทุ่มแบน
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของฝาก,ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคากล่องเล็ก กล่องละ 40 บาท กล่องใหญ่ กล่องละ 70     บาท
ดูรายละเอียด
ปลากะตักอบสมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด
ตำบล: โคกขาม
คำค้นหา: อาหาร, ขนม ,ของกิน ,ของคบเคี้ยว,ของทานเล่น ,ของกินเล่น
ราคากระปุกละ 30     บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 6

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป