OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
สับปะรดกวน
กลุ่มผู้ผลิต: นางพูลศิลป์ แก้วเมืองกลาง
ตำบล: โพนแพง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา15-50    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยกวน
กลุ่มผู้ผลิต: นางสุชาดา โปตาวัฒน์
ตำบล: นากั้ง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา25    บาท
ดูรายละเอียด
สมุนไพรอบกรอบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย
ตำบล: ไทรน้อย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก,สมุนไพร
ราคาขนาด 100 กรัม 35 บาท / ขนาด 500 กรัม 125     บาท
ดูรายละเอียด
ทองม้วนกรุงศรี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพสะพานไทยพัฒนา
ตำบล: สะพานไทย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่องเล็ก 40 บาท กล่องรูปหัวใจ 50     บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีแปรรูปเกษตรบ้านหนองตูม
ตำบล: หนองตูม
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาขายส่ง 35 บาท ขายปลีก กก 40     บาท
ดูรายละเอียด
ขนุนอบกรอบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง
ตำบล: หนองโพรง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ถั่วทอดกลอยอบกรอบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกไม้ลาย
ตำบล: โค้กไม้ลาย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่องละ 35    บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 6

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป