OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผ้าคลุมไหล่
กลุ่มผู้ผลิต: นางพรทิพา ดอกแก้วนาค
ตำบล: ทากาศ
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม,ไหล่
ราคาผีนละ 250    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าคลุมเตียง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเสลา
ตำบล: แจ้ซ้อน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม,เตียง
ราคา850    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าซิ่นตีนจก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
ตำบล: บ้านปิน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม,ผ้าซิ่น
ราคาผืนละ 2,500 - 7,500    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าคลุมไหล่
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
ตำบล: กำโลน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม
ราคา250 - 650     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป