OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ธูปหอม เครื่องหอม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว
ตำบล: เทศบาลเมืองสระแก้ว
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย,เทียน,ธูป
ราคา69     บาท
ดูรายละเอียด
เทียนหอมช้างไทย
กลุ่มผู้ผลิต: Ratchanikorn Candle
ตำบล: จอมบึง
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย,เทียน
ราคาดูที่รายละเอียด    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำหอมมิสอุดรซันไฌม์
กลุ่มผู้ผลิต: นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล
ตำบล: บ้านเลื่อม
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย,น้ำหอม
ราคา300-1,000    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องหอมไทยและสากล
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
ตำบล: เกาะเทโพ
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
เทียนหอม
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.ออร์คิดแฮนด์เมค
ตำบล: จอหอ
คำค้นหา: เทียนหอม,สปา
ราคาตามขนาด 430 และ 1,145     บาท
ดูรายละเอียด
เทียนหอมบ้านเบญจวรรณ
กลุ่มผู้ผลิต: ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ จำกัด
ตำบล: สันกำแพง
คำค้นหา: สปา,เทียนหอม
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ     บาท
ดูรายละเอียด
key care massage oil aromatherapy
กลุ่มผู้ผลิต: ชมรมสมุนและอาชีพเสริม 2000
ตำบล: ดินแดง
คำค้นหา: สปา,น้ำมันหอมระเหย,สมุนไหพรสปา
ราคา5.5 ขนาดบรรจุ 40cc. ราคา 350     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป