OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
สะเดาไทย หมายเลข 111
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด
ตำบล: วังยาง
คำค้นหา: สมุนไพร, สะเดา
ราคาลิตรละ 650     บาท
ดูรายละเอียด
สบู่จำปากา
กลุ่มผู้ผลิต: นางอุไร อัครานุรักษ์
ตำบล: คลองหาด
คำค้นหา: อุปกรณ์ทำความสะอาด , ของใช้ส่วนตัว, ทำความสะอาด ,สบู๋
ราคา69    บาท
ดูรายละเอียด
ธูปหอม เครื่องหอม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว
ตำบล: เทศบาลเมืองสระแก้ว
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย,เทียน,ธูป
ราคา69     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำหอมมิสอุดรซันไฌม์
กลุ่มผู้ผลิต: นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล
ตำบล: บ้านเลื่อม
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย,น้ำหอม
ราคา300-1,000    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องหอมไทยและสากล
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
ตำบล: เกาะเทโพ
คำค้นหา: สมุนไพร, สปา ,เครื่องหอม,ผ่อนคลาย
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพร อ่าวน้อย
ตำบล: อ่าวน้อย
คำค้นหา: น้ำมัน, มะพร้าว
ราคากก.ละ 350     บาท
ดูรายละเอียด
สบู่เหลวชีวภาพ
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.ซี.เอ็ม ไหมคำเนเชอรัลโปรดักส์
ตำบล: แม่เมาะ
คำค้นหา: สบู่สมุนไพร
ราคา100-120     บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป